Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Prvim je predviđeno preciznije definisanje toga ko ima status preduzetnika, a drugim se predviđaju olakšice za novozaposlene. Kao što je ranije najavljeno, početak primene Testa samostalnosti odložen je za 1. mart 2020. godine, dok će za novozaposlene […]

Read More

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 86/2019), smanjena je stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca sa 12% na 11,5%. S obzirom da je smanjena stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca, formula za preračun sa neto na bruto ostaje ista kao ranije: (neto zarada – neoporezivi iznos zarade*10%) / […]

Read More

Bilo da se pripremate da pokrenete preduzetnički posao ili da osnujete društvo sa ograničenom odgovornošću, a obavezno ako već imate firmu, neophodno je da posedujete elektronski sertifikat. Sa elektronskim sertifikatom za početak možete da izvršite registraciju preduzetnika ili da osnujete društvo (jednočlano) bez odlaska u APR. Takođe, možete da pristupite portalima Poreske uprave ili jedinstvenom […]

Read More