08.04.2020

Program ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19

 

Ministar finansija Republike Srbije predstavio je 31. marta 2020. godine, Program ekonomskih mera države za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 kao i podršku privredi Srbije.

Program ekonomskih mera obuhvata:

 

Poreske mere:

(1) odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja (mogućnost da se ove obaveze isplate u 24 jednake mesečne rate, ali ne pre januara 2021. godine);

(2) odlaganje plaćanje poreza na dobit za drugi kvartal 2020. godine;

(3) oslobađanje plaćanja od PDV-a za sve one koji doniraju i bave se donacijama.

 

Direktnu pomoć privatnom sektoru:

(1) isplata pomoći u visini minimalne zarade (za vreme vanrednog stanja), za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva;

(2) isplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade, za velika preduzeća.

 

Mere za očuvanje likvidnosti:

(1) krediti za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije;

(2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima COVID-19, za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

 

Direktna, jednokratna pomoć:

(1) islata jednokratne pomoći punoletnim građanima, u iznosu od 100 eur.

 

Pravni osnov za sprovođenje ovog programa može se očekivati u narednih desetak dana, a najkasnije do 14.04.2020. godine.

 

VAŽNO

U ovom trenutku najvažnije je razumeti da Program mera tek treba da bude uređen odgovarajućim propisima, što znači da se još uvek ne primenjuje.

Takođe treba imati u vidu da se porezi i doprinosi obračunati na zarade odgađaju, odnosno dospevaju na naplatu od januara 2021. godine. Još uvek nije precizirano tačno na koje mesece će se odnositi mera odlaganja, odnosno da li će se mera primenjivati počevši od marta ili aprila.

Plaćanje akontacija poreza na dobit za drugi kvartal se pomera, ali još uvek ne znamo kada će dospeti ove rate na naplatu.

Uplatu pomoći privrednim subjektima (preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima) u visini neto minimalne zarade za  vreme trajanja vanrednog stanja, i za velika preduzeća u visini 50% neto minimalne zarade treba očekivati počev od  15.05.2020. godine, saopšteno je na konfernciji. Takođe nije precizirano da li će se isplaćeni minimalac odnositi na mart ili na april.

Po donošenju zakonskih propisa informisaćemo vas o daljem postupanju i ispunjavanju zakonskih obaveza.

Detaljno o svim merama pisaćemo nakon objavljivanja odgovarajućih pratećih propisa.