Kako je objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre od 17.05.2023. godine će biti moguća jedino elektronska registracija osnivanja privrednog društva, APR nakon tog datuma neće više primati registracione prijave „u papiru“.   Elektronska registracija privrednih društava će se obavljati posredstvom posebnog informacionog sistema APR-a, kojem se pristupa korisničkim imenom i lozinkom, ili autentifikacijom preko […]

Read More

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine. U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana U primeni od 01.02.2022. do […]

Read More

Želimo vam nove uspehe u predstojećoj 2023. godini. Hvala svim višegodišnjim saradnicima što ste nam ukazali poverenje da i ove godine budemo podrška vašem poslovnom napredku, i savladavanju svih izazova. Potrudićemo se da i u ovoj godini krajnje odgovorno i profesionalno pristupamo svim vašim zahtevima. Zahvalni smo na divnom timu saradnika.   Srećni novogodišnji i […]

Read More

 Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a u skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period od januara do decembra 2023. godine, utvrđeni su novi parametri za obračun zarade od 01. januara 2023. godine:   – neoporeziv iznos zarade iznosi 21.712 dinara […]

Read More

12.12.2022. godine su donete izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje između ostalog sadrže i odredbu kojom se utvrđuje da Poreska uprava može pokrenuti proces prinudne naplate dospele poreske obaveze, u roku od 5 dana od dana prijema opomene, što implicira da zahtev za preknjiženje ili reprogram koji nisu realizovani u […]

Read More

Fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak za 2020. godinu dužno je da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 17. maja 2021. godine. Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2021. godine za […]

Read More

Prema novoj Uredbi koja je doneta u okviru izmena propisa o fiskalizaciji, od 01.01.2022. godine fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji plasiraju dobra i usluge fizičkim licima, a nisu u sledećim kategorijama/delatnostima: (1) prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama (2) isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja (3) […]

Read More

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 utvrđen je Uredbom (Službeni glasnik RS, broj 11/2021) koja definiše sledeća davanja: u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i […]

Read More

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu, poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon (u novcu ili robi) za Novu godinu i Božić u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Poslodavac koji mogućnost davanja poklona nije uredio opštim aktom, […]

Read More

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu u kojoj se navodi da počev od 04.12.2020. godine, zaključno sa 15.12.2020. godine sledeći objekti mogu raditi samo radnim danima (ponedeljak – petak) od 05:00 časova do 17:00 časova: Objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) Pružanje usluga […]

Read More