Od poreskog perioda januar 2024. godine za mesečne, odnosno od prvog kvartala 2024. godine za tromesečne obveznike PDV-a, skraćuje se rok za podnošenje pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a na SEF-u, na rok od 10 dana od dana završetka poreskog perioda. Poreski obveznik je u obavezi da u Pojedinačnoj evidenciji evidentira promet za koji nije izdata […]

Read More

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2024. do 31. januara 2025. godine. U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana U primeni od 01.02.2023. do […]

Read More

Izmenama propisa, donetih početkom novembra a koje se primenjuju od 01.01.2024. godine izmenjen je i rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (eko-taksa), sa 31. jula na 30. april.   Nove odredbe preciziraju da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Na spisak obveznika dodati […]

Read More

Prenosimo obaveštenje Poreske uprave povodom Uredbe o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti: Poreska uprava obaveštava preduzetnike paušalce da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne […]

Read More

Dragi saradnici,   Hvala vam što smo još jednu godinu u nizu bili deo vašeg poslovanja. Želimo vam u novoj godini veća poslovna dostignuća, unapređenje vašeg poslovanja, i bolje rezultate. Nastojaćemo da i tokom ove godine opravdamo vaša očekivanja, i budemo podrška vašem razvoju.   Srećne novogodišnje i božićne praznike, želi vam vaš mali tim […]

Read More

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju donete početkom novembra 2023. godine koje se primenjuju od početka 2024. godine, obuhvataju i proceduru refundacije bolovanja koje je duže od 30 dana. Ovim izmenama, u određenim slučajevima, obračun naknade zarade prešao je na RFZO. Iako poslodavci neće vršiti sam obračun, ostala je obaveza dostavljanja zahteva za refundaciju i propratne […]

Read More

Poslodavci mogu odlučiti da novogodišnji poklon deci svojih zaposlenih isplate u novcu, poklon karticama ili vaučerima, slatkišima, igračkama i sl., kao i koje vrednosti će biti pojedinačni pokloni. Zakon definiše maksimalni neoporezivi iznos, on je isti neovisno od toga u kom obliku se deca daruju. S tim da Zakon o radu ne propisuje obavezu poslodavca da […]

Read More

Kako je objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre od 17.05.2023. godine će biti moguća jedino elektronska registracija osnivanja privrednog društva, APR nakon tog datuma neće više primati registracione prijave „u papiru“.   Elektronska registracija privrednih društava će se obavljati posredstvom posebnog informacionog sistema APR-a, kojem se pristupa korisničkim imenom i lozinkom, ili autentifikacijom preko […]

Read More

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine. U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana U primeni od 01.02.2022. do […]

Read More

Želimo vam nove uspehe u predstojećoj 2023. godini. Hvala svim višegodišnjim saradnicima što ste nam ukazali poverenje da i ove godine budemo podrška vašem poslovnom napredku, i savladavanju svih izazova. Potrudićemo se da i u ovoj godini krajnje odgovorno i profesionalno pristupamo svim vašim zahtevima. Zahvalni smo na divnom timu saradnika.   Srećni novogodišnji i […]

Read More