O nama

Odgovorno, precizno i sistematično rešavamo vaše poslovne zahteve iz oblasti računovodstva i obračuna zarada. Primarni cilj nam je da svojim angažmanom omogućimo stalnu i adekvatnu podršku u razvoju vašeg poslovanja.

CMS Racunovodstvo O nama

Usluge

Novosti

Fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak za 2020. godinu dužno je da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 17. maja 2021. godine. Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2021. godine za […]

Read more

Prema novoj Uredbi koja je doneta u okviru izmena propisa o fiskalizaciji, od 01.01.2022. godine fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji plasiraju dobra i usluge fizičkim licima, a nisu u sledećim kategorijama/delatnostima: (1) prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama (2) isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja (3) […]

Read more

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 utvrđen je Uredbom (Službeni glasnik RS, broj 11/2021) koja definiše sledeća davanja: u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i […]

Read more