O nama

Odgovorno, precizno i sistematično rešavamo vaše poslovne zahteve iz oblasti računovodstva i obračuna zarada. Primarni cilj nam je da svojim angažmanom omogućimo stalnu i adekvatnu podršku u razvoju vašeg poslovanja.

CMS Racunovodstvo O nama

Usluge

Novosti

Od poreskog perioda januar 2024. godine za mesečne, odnosno od prvog kvartala 2024. godine za tromesečne obveznike PDV-a, skraćuje se rok za podnošenje pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a na SEF-u, na rok od 10 dana od dana završetka poreskog perioda. Poreski obveznik je u obavezi da u Pojedinačnoj evidenciji evidentira promet za koji nije izdata […]

Read more

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2024. do 31. januara 2025. godine. U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana U primeni od 01.02.2023. do […]

Read more

Izmenama propisa, donetih početkom novembra a koje se primenjuju od 01.01.2024. godine izmenjen je i rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (eko-taksa), sa 31. jula na 30. april.   Nove odredbe preciziraju da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Na spisak obveznika dodati […]

Read more