Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a u skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period od januara do decembra 2023. godine, utvrđeni su novi parametri za obračun zarade od 01. januara 2023. godine:   – neoporeziv iznos zarade iznosi 21.712 dinara […]

Read More

12.12.2022. godine su donete izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje između ostalog sadrže i odredbu kojom se utvrđuje da Poreska uprava može pokrenuti proces prinudne naplate dospele poreske obaveze, u roku od 5 dana od dana prijema opomene, što implicira da zahtev za preknjiženje ili reprogram koji nisu realizovani u […]

Read More

Fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak za 2020. godinu dužno je da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 17. maja 2021. godine. Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2021. godine za […]

Read More

Prema novoj Uredbi koja je doneta u okviru izmena propisa o fiskalizaciji, od 01.01.2022. godine fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji plasiraju dobra i usluge fizičkim licima, a nisu u sledećim kategorijama/delatnostima: (1) prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama (2) isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja (3) […]

Read More

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 utvrđen je Uredbom (Službeni glasnik RS, broj 11/2021) koja definiše sledeća davanja: u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i […]

Read More

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu, poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon (u novcu ili robi) za Novu godinu i Božić u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Poslodavac koji mogućnost davanja poklona nije uredio opštim aktom, […]

Read More

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu u kojoj se navodi da počev od 04.12.2020. godine, zaključno sa 15.12.2020. godine sledeći objekti mogu raditi samo radnim danima (ponedeljak – petak) od 05:00 časova do 17:00 časova: Objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) Pružanje usluga […]

Read More

Sva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana (“stan na dan”). U obavezi su da prijave prihod i […]

Read More

Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su u obavezi da podnesu elektronsku prijavu zaključno sa 31.07.2020 godine, kada ističe rok za podnošenje ove prijave.   Elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje […]

Read More

Donet je pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 54/2020. Objavljene su tri uredbe, kojima je uređen pravni okvir za primenu ovog programa, a one glase:   Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih […]

Read More