28.12.2023

Propisano je umanjenje poreske osnovice novoosnovanim preduzetnicima paušalcima u godini registracije za 50%

Prenosimo obaveštenje Poreske uprave povodom Uredbe o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti:

Poreska uprava obaveštava preduzetnike paušalce da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 89/2023), koja će se primenjivati od 01.01.2024. godine.

Izmenom Uredbe propisano je umanjenje poreske osnovice novoosnovanim preduzetnicima paušalcima u godini registracije za 50%. Takođe je produžena primena ograničenja povećanja poreske osnovice preduzetnicima paušalcima od najviše 10% godišnje do kraja 2025. godine.

Napominju da se ograničenje od 10% rasta poreske obaveze neće primeniti u slučaju promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta registracije preduzetnika paušalca. Promenom opštine ne smatra se promena sedišta sa jedne na drugu opštinu na teritoriji istog grada.