Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su u obavezi da podnesu elektronsku prijavu zaključno sa 31.07.2020 godine, kada ističe rok za podnošenje ove prijave.   Elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje […]

Read More

Donošenjem nove Uredbe 06.decembra 2019. godine ponovo je uvedena Obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je ranije ukinuta 01.03.2019. godine. Sve firme koje se nalaze na spisku delatnosti koji je objavljen na samom kraju Uredbe u obavezi su da plate naknadu. Delatnosti su razvrstane u grupe prema stepenu zagađenja, a visina […]

Read More