23.07.2020

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE EKO TAKSE JE DO 31.07.2020 GODINE

Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su u obavezi da podnesu elektronsku prijavu zaključno sa 31.07.2020 godine, kada ističe rok za podnošenje ove prijave.

 

Elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (EKO taksa) je omogućeno od 18. jula 2020. godine na Portalu LPA, podaci se podnose na Obrascu 1 za 2020. godinu.

 

Ovo obaveštenje je objavila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

U obaveštenju su date i napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu – Obrazac 1:

(1) Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca)

(2) Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara)

(3) U polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ – unosi se ukupan broj jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

 

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 07. do 31. decembra se takođe mogu podnositi elektronski, iako je početno najavljeno da to neće biti moguće.