Bilo da se pripremate da pokrenete preduzetnički posao ili da osnujete društvo sa ograničenom odgovornošću, a obavezno ako već imate firmu, neophodno je da posedujete elektronski sertifikat. Sa elektronskim sertifikatom za početak možete da izvršite registraciju preduzetnika ili da osnujete društvo (jednočlano) bez odlaska u APR. Takođe, možete da pristupite portalima Poreske uprave ili jedinstvenom […]

Read More