Elektronski sertifikat - cmsracunovodstvo
19.12.2019

Elektronski sertifikat

Bilo da se pripremate da pokrenete preduzetnički posao ili da osnujete društvo sa ograničenom odgovornošću, a obavezno ako već imate firmu, neophodno je da posedujete elektronski sertifikat.

Sa elektronskim sertifikatom za početak možete da izvršite registraciju preduzetnika ili da osnujete društvo (jednočlano) bez odlaska u APR.

Takođe, možete da pristupite portalima Poreske uprave ili jedinstvenom centralnom registru za prijavu radnika ili da jednostavno prenesete ovlašćenje npr. knjigovođi bez odlazaka u pomenute institucije.

Godišnji obračun i statistički izveštaj se potpisuje isključivo sa elektronskim sertifikatom ovlašćenog  lica I zato ako ste osnovali duštvo ili registrovali preduzetnika u 2019. godini, obavezno je da obezbedite elektronski sertifikat do februara 2020. godine.

Elektronski sertifikat je dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta lica koje je potpisnik. Možemo ga shvatiti kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifikata i podatke o njegovom izdavaocu.

Trenutno u Srbiji postoji pet sertifikacionih tela koji izdaju sertifikate:

  • MUP Republike Srbije – elektronski potpis se učitava na ličnu kartu (potrebna je lična karta sa čipom)
  • Pošta (sertifikacionoteloPošte) –na USB memoriji–radiiu Linux-u
  • PrivrednakomoraSrbije-na USB memoriji
  • Halcom-na USB memoriji
  • E-Smart-na USB memoriji

Važno je napomenuti da ukoliko se zahtev podnosi kod MUP-a, izdavanje je besplatno, a kod ostalih sertifikacionih tela izdavanje se naplaćuje.

Napominjemo, da s obzirom da se bliži period predaje godišnjih izveštaja koji moraju biti potpisanikvalifikovanimelektronskimpotpisom,obezbedite na vreme elektronski potpis.

Za pomoć oko procedure izdavanja I preuzimanja sertifikata CMS računovodstvovam stoji na raspolaganju.