Današnje poslovanje je nezamislivo bez adekvatnog prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o poslovnim promenama. Moderno računovodstvo je zasnovano na međunarodnim važećim okvirima i domaćim propisima kojima je strogo regulisano. Zbog toga je odgovornost u sprovođenju zakonskih odredbi i preciznost, glavna karakteristika stručnog računovođe.

Usluge iz oblasti računovodstva su svima više-manje poznate, a prednosti angažovanja eksternog računovodstva (agencija) ogleda se u smanjenju troškova usluga i edukacije zaposlenih, manjim troškovima ulaganja u softvere, kao i većom sigurnošću u sprovođenje odredaba Zakona o radu.

Obaveza računovodstva  je da obezbedi uredne i pregledne poslovne knjige, usaglašene sa svim relevantnim zakonskim propisima koji pokrivaju ovu oblast. Radom u inovativnim softverskim programima pružamo mogućnost klijentima da u svakom trenutku imaju uvid u svoje poslovne knjige.

Cilj nam je da omogućimo stalnu i adekvatnu podršku u razvoju vašeg poslovanja, s toga smo tu da ispratimo ceo proces od osnivanja preduzeća, pružajući neke od navedenih usluga.

Računovodstvo CMS

IZRADA RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE:

 • priprema računovodstvenih politika u skladu sa zakonom i IFRS-om
 • izrada Pravilnika o računovodstvu u skladu sa aktuelnim Zakonom o računovodstvu kao i izrada ostalih internih dokumenata
 • izrada Pravilnika o popisu i sve prateće validne dokumentacije u vezi sa popisom, a u skladu sa važećim zakonima
 • implementacija kontnog okvira za privredna društva i podešavanje troškovnih centara

KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMENA:

 • priprema knjigovodstvenih evidencija – evidencija finansijskih transakcija i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji
 • prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije i kontrola ispravnosti dokumentacije
 • vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • dostavljanje liste otvorenih stavki (kupci,dobavljači)
 • analiza i knjiženje blagajničkih dnevnika
 • analiza, izrada i knjiženje putnih naloga
 • obračun i izrada PDV prijave
 • vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom
 • elektronsko bakarstvo

IZVEŠTAVANJE:

 • usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji)
 • obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja potrebnih za izveštajni paket
 • sastavljanje mesečnih analiza i izveštaja u formi i prema zahtevu vašeg društva i u dogovorenim rokovima
 • izrada godišnjeg obračuna u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i izrada godišnjih poreskih prijava
 • podrška prilikom poreskih kontrola
 • primopredaja dokumentacije na lokaciji korisnika
 • direktna komunikacija sa vašim računovođom

KOTROLING

Ukoliko želite kontrolu nad budućim poslovnim događajima kako biste doneli profitabilnije odluke i time direktno unapredili svoje poslovanje, na raspolaganju su vam i usluge kontrolinga.

U ovom segmentu izdvajamo usluge kao što su:

 • izrada finansijskih planova
 • analiza finansijskih informacija
 • izrada budžeta
 • kontrola izvršenja budžeta