06.02.2020

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Donošenjem nove Uredbe 06.decembra 2019. godine ponovo je uvedena Obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je ranije ukinuta 01.03.2019. godine.

Sve firme koje se nalaze na spisku delatnosti koji je objavljen na samom kraju Uredbe u obavezi su da plate naknadu. Delatnosti su razvrstane u grupe prema stepenu zagađenja, a visina naknade je propisana prema veličini firme i grupi u koju se svrstava.

U prilogu je prikaz iznosa naknade izražen u dinarima, prema veličini preduzeća i obimu zagađenja:

 

IZNOSI NAKNADE PREMA VELIČINI PREDUZEĆA I OBIMU ZAGAĐENJA IZRAŽENI U DINARIMA
Veliki negativni uticaj Srednji negativni uticaj Mali negativni uticaj
Velika pravna lica 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Srednja pravna lica 500.000,00 250.000,00 125.000,00
Mala pravna lica 200.000,00 100.000,00 50.000,00
Mikro pravna lica i preduzetnici 20.000,00 10.000,00 5.000,00

 

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika po veličini, vrši se shodno Zakonu o računovodstvu, a iznos naknade se utvrđuje za kalendarsku godinu.

Obveznici ove naknade dužni su da podnesu prijavu lokalnoj samoupravi do 31. jula svake godine. Plaćanje naknade vrši se na osnovu rešenja koje će izdati lokalna samouprava, i to u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Obrazac prijave još uvek nije propisan.