10.05.2023

Isključivo elektronska registracija privrednih društava od 17.05.2023. godine

Kako je objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre od 17.05.2023. godine će biti moguća jedino elektronska registracija osnivanja privrednog društva, APR nakon tog datuma neće više primati registracione prijave „u papiru“.

 

Elektronska registracija privrednih društava će se obavljati posredstvom posebnog informacionog sistema APR-a, kojem se pristupa korisničkim imenom i lozinkom, ili autentifikacijom preko portala eid.gov.rs. APR je ujedno najavila da će prvi način prijave (pomoću korisničkog imena i lozinke) biti moguć samo do 01. juna 2023. godine. Nakon toga, svi korisnici moći će da pristupe informacionom sistemu APR-a isključivo nakon prijave na portalu eid.gov.rs.

 

Osnivači moraju posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) kako bi izvršili proces elektronske registracije osnivanja, elektronski potpis takođe se koristi i prilikom potpisivanja osnivačkog akta i predaje same elektronske prijave.

 

Podaci neophodni za registraciju se unose direktno u elektronsku registracionu prijavu, a od dokumentacije se obavezno prilaže osnivački akt, koji može biti u formi odluke, ukoliko društvo osniva jedan osnivač ili u formi ugovora, ukoliko društvo osnivaju dva ili više osnivača.

 

Iznos naknade za osnivanje privrednog društva u elektronskoj formi će iznositi 5.900,00 dinara. Taksa se može platiti isključivo Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom na samom portalu. Prilikom naplate, zaračunava se i određeni iznos provizije za plaćanje.

 

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR-a:

 

    „U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanja, registraciona prijava za osnivanje privrednih društava od 17. maja 2023. godine podnosi se Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi.

 

    U skladu sa izmenama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre iz 2021. godine, Agencija je u obavezi da prijavu za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi, a što je u skladu i sa konceptom e-Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede.

 

    Ovo praktično znači da od 17. maja više neće postojati mogućnost da se APR-u prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi.

 

    Sa uvođenjem nove elektronske usluge, Agencija će učiniti još jedan, odlučujući korak u pravcu digitalizacije i nastavka reforme sistema registracije usmerene na pojednostavljenje procedura za pokretanje poslovanja, uz odgovarajuću primenu usvojenih mera za borbu protiv korupcije i uvođenja elektronske registracije, kao najbržeg načina sprovođenja administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata“, istakao je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre, najavljujući novine u radu Agencije.

 

    Registracione prijave za promenu podataka se podnose Registru privrednih subjekata, kao i do sada, samo u papirnoj formi, ali je direktor Agencije za privredne registre najavio da će u doglednom periodu biti uvedene i ove elektronske prijave, kada se za to ispune svi tehnički preduslovi.

 

    Na ovaj način stvaraju se uslovi za smanjenje troškova i vremena za osnivanje društva, unapređuje se i proširuje nivo usluga za građane i smanjuje vreme obrade zahteva od strane Agencije, što doprinosi većoj efikasnosti.“