29.12.2023

Rok za podnošenje prijave za EKO-TAKSU se pomera na 30. april 2024.

Izmenama propisa, donetih početkom novembra a koje se primenjuju od 01.01.2024. godine izmenjen je i rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (eko-taksa), sa 31. jula na 30. april.

 

Nove odredbe preciziraju da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Na spisak obveznika dodati su ogranci stranih pravnih lica, a gradilišta sa neprekidnim trajanjem dužim od 12 mesecu smatraju se izdvojenom jedinicom.

 

Eko-taksa će se plaćati kvartalno, od momenta dobijanja rešenja za 2024. godinu.

Do dobijanja rešenja, obveznici treba da nastave plaćanje mesečno.