25.12.2023

Promene u proceduri refundacije bolovanja koje je duže od 30 dana

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju donete početkom novembra 2023. godine koje se primenjuju od početka 2024. godine, obuhvataju i proceduru refundacije bolovanja koje je duže od 30 dana.

Ovim izmenama, u određenim slučajevima, obračun naknade zarade prešao je na RFZO. Iako poslodavci neće vršiti sam obračun, ostala je obaveza dostavljanja zahteva za refundaciju i propratne dokumentacije na osnovu koje će RFZO raditi obračun.

Poslodavac je dužan da dokumentaciju o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenog dostavi Filijali u roku do 15 dana, dok je ranije bio u obavezi da dostavi dokumentaciju u periodu do 30 dana. Filijala utvrđuje pravo na naknadnu zarade, visinu naknade i najkasnije 21. dana od prijema zahteva za isplatu naknade zarade, vrši obračun i prenosi poslodavcu odgovarajući iznos sredstava. Ranije je taj rok iznosio 30 dana, sada je skraćen na tri sedmice. Ovom izmenom u Zakonu pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad biće racionalnije i efikasnije uređeno i doprineće ekonomičnijem raspolaganju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Skraćeni su rokovi za obračun i isplatu sredstava, a uvedena je i obaveza poslodavcima da primljen novac prenesu na račun zaposlenog u roku od 7 dana ili da isti vrate Fondu sa pripadajućom kamatom. 

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju donete su na zahtev poslodavaca zbog dugotrajnih odsustvovanja zaposlenih, tako da je sada u nadležnosti izabranog lekara da utvrdi bolovanje do 30 dana, a duže od tog perioda pacijenti će biti upućeni na lekarsku komisiju RFZO. Postoje izuzeci kod kojih izabrani lekar može da utvrdi bolovanje i do 60 dana, i to kod trudnica, osoba sa invaliditetom, osiguranika obolelih od malignih bolesti i kod neposredno obavljenih hirurških intervencija, osim u slučaju intervencija obavljenih u dnevnoj bolnici.