20.12.2023

Isplata za novogodišnje poklone deci zaposlenih – neoporezivi iznos

Poslodavci mogu odlučiti da novogodišnji poklon deci svojih zaposlenih isplate u novcu, poklon karticama ili vaučerima, slatkišima, igračkama i sl., kao i koje vrednosti će biti pojedinačni pokloni. Zakon definiše maksimalni neoporezivi iznos, on je isti neovisno od toga u kom obliku se deca daruju. S tim da Zakon o radu ne propisuje obavezu poslodavca da obezbedi poklone za Novu godinu i Božić, niti minimalni iznos poklona, već je u pitanju izbor poslodavca.

O poklonima povodom praznika treba sastaviti Odluku direktora, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o ovoj transakciji – spisak dece zaposlenih koja će primiti poklone, iznos i oblik poklona. Kao dokaz da su primaoci pokona deca zaposlenih može poslužiti izvod iz matične knjige rođenih deteta. 

U praksi se često postavlja pitanje da li dete čija oba roditelja rade u istoj firmi ima pravo na jedan ili dva poklon paketića. Ministarstvo rada i socijalne politike je ovu dilemu razrešilo u Mišljenju broj 011-00-46/2010, u kome je zauzet stav da, dete čija su oba roditelja zaposlena u istoj firmi ima pravo na dva poklona od strane poslodavca, s obzirom da je svaki roditelj zaposleni i ostvaruje pojedinačno prava iz radnog odnosa. 

Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, za 2023. godinu iznosi 12.544,00 dinara godišnje po jednom detetu i važi do 31.01.2024. godine.

Uslovi koje je neophodno ispuniti za ostvarivanje ovog prava su:

– da je dete koje se daruje, dete zaposlenog u toj firmi

– da dete nema više od 15 godina u trenutku isplate

– da se detetu poklon daruje povodom Nove godine ili Božića

– da ukupan iznos isplata detetu ovim povodom u toku kalendarske godine ne prelazi neoporezivi iznos

Poslodavci koji su u 2023. godini već isplatili poklone deci zaposlenih, na primer povodom Božića početkom godine, a koji odluče da obezbede paketiće povodom Nove godine krajem 2023. godine, treba da saberu iznose poklona koje će deca primiti po oba osnova, s obzirom da se radi o primanju u okviru jedne kalendarske godine. Ukoliko zbir po jednom detetu pređe neoporezivi iznos, potrebno je obračunati i platiti poreske obaveze.

U sledećim slučajevima ne može se smatrati da su ispunjeni propisani uslovi i da je darivanje neoporezivo:

– firma kupuje poklon detetu povodom polaska u školu (nije ispunjen kriterijum povoda)

– firma kupuje poklon detetu od 20.000 din (nije ispunjen vrednosni kriterijum)

– firma kupuje poklon detetu u januaru 2023. godina pa ponovo u decembru 2023. godine, a isti u zbiru prelaze neoporezivi iznos, dok pojedinačno ne prelaze