08.04.2020

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode za vreme vanrednog stanja

 

U „Službenom glasniku RS“, broj 38 od 20.3.2020. godine objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

 

Kako se navodi u članu 3 ove Uredbe za vreme vanrednog stanja predviđeno je da se  na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

 

Ova mera znači da od 20. marta 2020. godine kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode se smanjuje sa 11,75% na 1,75%.

 

Nova stopa će važiti za vreme vanrednog stanja.