06.02.2020

Produžen rok za ažuriranje podataka u CROSO

Skupština Republike Srbije je dana 23.12.2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (skraćeno CROSO).

Ovim izmena je uvedena novina za privredne subjekte koja podrazumeva produženje roka za ažuriranje podataka o zanimanju, vrsti i nivou kvalifikacija u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

 

 

Izmena je izvršena u članu 47. gde se navodi da je rok dve godine, a ne godinu dana kako je ranije navedeno.

Podnosioci prijava su dužni da ažuriraju podatke u skladu sa novom odlukom koji se odnose na osiguranike (koji su propisani članom 11. stav 4. tačka 1) alineja 11-13), a to su:

(1) zanimanje – prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu

(2) vrsta i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja –  koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu

(3) vrsta i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja – koje lice ima

Umesto prethodno definisanog roka do 31.12.2019. godine, novi rok za ažuriranje podataka o zanimanju, vrsti i nivou kvalifikacija za podnosioce jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje je 31.12.2020. godine.