06.02.2020

Dostavljanje statističkih i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja do 02.03.2020. godine

Važno je napomenuti da dostavljanjem izveštaja za statističke potrebe nije ispunjena zakonska obaveza dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavlja najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Zakonom je propisana mogućnost istovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavljaju najkasnije do 02. marta 2020. godine.

Izveštaj za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine dostavljaju sva pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, uključujući i obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, i to najkasnije do 2. marta 2020. godine. Posle isteka propisanog roka, deo posebnog informacionog sistema koji obezbeđuje prijem izveštaja za statističke potrebe neće više biti dostupan obveznicima, u smislu člana 8. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja.  

Pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, putem posebnog informacionog sistema, obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika. U protivnom, ako su podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja putem tog sistema, u skladu sa propisima.

 

Izveštaj za statističke potrebe čine obrasci: 

Bilans stanja

Bilans uspeha

Statistički izveštaj

 

Navedeni obrasci propisani su podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, za odgovarajuću grupu pravnih lica.

Izveštaj za statističke potrebe mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, u skladu sa članom 35. stav 6. Zakona. Izveštaj koji nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Prijem i obrada izveštaja za statističke potrebe Agencije se vrše bez naplate naknade.