24.11.2020

Saopštenje Poreske uprave o samooporezivanju fizičkih lica koja primaju uplate iz inostranstva

Sva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana (“stan na dan”). U obavezi su da prijave prihod i sami obračunaju poreze i doprinose u roku od 30 dana od priliva sredstava, navodi se u saopštenju koje je izdala Poreska uprava Republike Srbije kao podsetnik.

Ova mera je doneta na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva u poređenju sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu i pripadajućim doprinosima na zaradu (odnosno, drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika), gde je uočena visoka stopa nepoštovanja poreskih propisa.

S toga, Poreska uprava poziva sva fizička lica koja su propustila priliku da podnesu poreske prijave, da to samoinicijativno učine, odnosno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Takođe se navodi da će Poreska uprava Republike Srbije nastaviti kontinuirano sprovođenje poreskih kontrola fizičkih lica.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivanjem Kontakt centra na brojeve telefona: 011-33-10-111 ili 0700-700-007, ili neposredno na šalterima „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.“

Ističemo da ova obaveza ne važi za lica koja su se registrovala kao preduzetnici ili pravna lica i prilive po osnovu delatnosti ostvaruju na poslovne račune kod banaka i platnih institucija.