Obračun zarada - CMS računovodstvo
19.12.2019

Obračun zarada od 01. Januara 2020

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 86/2019), smanjena je stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca sa 12% na 11,5%.

S obzirom da je smanjena stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca, formula za preračun sa neto na bruto ostaje ista kao ranije:
(neto zarada – neoporezivi iznos zarade*10%) / 0,701
Dakle,bruto zarada ( bruto 1) ostaje ista kao do sada I važi samo za veće zarade od najniže osnovice.

Razlika u obračunu počev od 1. januara 2020. godine se tiče uštede za poslodavca za iznos smanjenja doprinosa PIO.

Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika od 1. januara 2020. godine će biti i u povećanju neto plate zaposlenog od 100 dinara zbog povećanja neporezivog iznosa zarade (razlika od 1.000 dinara * 10% = 100 dinara). Naravno, ako se polazi od neto zarade zaposlenog, razlika od 100 dinara će biti ušteda za poslodavca.

Doprinosi na teret poslodavca do kraja 2019. godine iznose 17,15% (12% PIO i 5,15% zdravstvo), a od početka 2020. godine će iznositi 16,65% (11,5% PIO i 5,15% zdravstvo).

U slučaju da se npr. jedan deo zarade isplaćuje u decembru 2019. godine a drugi deo zarade u januaru 2020. godine, za obračun dela koji se isplaćuje u decembru 2019. se obračunava doprinos za PIO na teret poslodavca od 12%, dok se za obračun dela koji se isplaćuje u januaru 2020. obračunava doprinos za PIO na teret poslodavca od 11,5%.