22.12.2022

Novi parametri za obračun zarade od 01. januara 2023. godine

 Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a u skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period od januara do decembra 2023. godine, utvrđeni su novi parametri za obračun zarade od 01. januara 2023. godine:

 

– neoporeziv iznos zarade iznosi 21.712 dinara mesečno;

– stopa doprinosa za PIO je smanjena za 1% i iznosiće 24% (na teret poslodavca 10%, na teret zaposlenog 14%);

– najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje je uvećana na 35.025 dinara;

– najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje je uvećana na 500.360 dinara;

– minimalna cena rada je uvećana na 230 dinara (neto) po radnom času.

 

Navedeni parametri se primenjuju na sve zarade koje se isplaćuju u 2023. godini, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Što implicira da se na decembarsku zaradu iz 2022. godine koja se isplaćuje u januaru 2023. godine takođe primenjuju novi parametri.