Poslovno savetovanje

Odvažite se u ostvarenju svojih poslovnih ideja, uz naše usluge koje prate vaše preduzeće od samog osnivanja pa preko svih poslovnih događaja do statusnih promena, kako bi vam omogućili da sigurnije poslujete i optimizujete troškove.

Deo poslovnog planiranja su i studije izvodljivosti ili investicione studije, koje često treba predstaviti ili objasniti potencijalnim zajmodavcima ili investitorima, a zahtevaju stručnost i iskustvo u ovoj oblasti,

Cilj nam je da savetima zasnovanim na višegodišnjem iskustvu u praksi, olakšamo vaše poslovanje dajući vam instrukcije kako da umanjite poslovni rizik, poboljšate performanse, stvorite dodatnu vrednost, i na taj način obezbedite rast i razvoj svog preduzeća.

Posebnu pažnju posvećujemo start-up firmama, preuzimajući učešće u izradi poslovnih planova.

Usluge koje vršimo u ovoj oblasti su:

 • Prijava adrese sedišta i pošte društva
 • Osnivanje društva sa izradom kompletne dokumentacije za poslovanje
 • Podnošenje registracionih prijava u APR-u (promena sedišta, direktora i ostalih podataka)
 • Podnošenje svih prijava i uverenja u Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda
 • Prijava preduzetnika i paušalni porezi
 • Registracija PDV obveznika
 • Izrada poslovnog plana
 • Statusne promene i likvidacija društva
 • Savetodavne usluge iz oblasti finansija i poreza, kao i radnog prava

Poslovno savetovanje - cmsračunovodstvo

Poresko savetovanje

Važan deo savetovanja je poresko savetovanje koje obuhvata savetovanje iz oblasti poreza kao što su:

 • Porez na dohodak
 • Porez na dobit
 • Kupoprodaja imovine
 • Prodaja poslovnih udela
 • Saveti u vezi sa fiskalizacijom

Stalnim praćenjem zakonskih propisa iz ove oblasti, možemo vam pružiti najprofitabilnija rešenja.

Transferne cene

Posebnu oblast u savetovanju svakako poklanjamo transfernim cenama.. Izrada i dostavljanje studije o transfernim cenama je  obaveza za sva lica koja posluju sa povezanim licima.

Povezanim licima u smislu člana 59 smataju se:

 • Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke. Posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)
 • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)
 • Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)
 • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona)

Pravilnik o transfernim cenama olakšao je privrednicima, time što je napravljena razlika u obimu poslovanja. Naime, ukoliko prihodi i rashodi u zbiru ne prelaze u jednoj poslovnoj godini, sa jednim povezanim licem, 8.000.000 dinara bez PDV-a (neto suma) dozvoljeno je da se uradi izveštaj u skraćenom obliku.

Ako iznos transakcija sa jednim povezanim licem prelazi 8.000.000 RSD zakonodavac se obavezuje na izradu kompletne studije o transfernim cenama.

Bilo da vam treba skraćeni izveštaj o transfernim cenama  ili izrada kompletne studije naše poresko odeljenje stoji vam na raspolaganju.