Kurirske usluge - CMS racunovodstvoVreme koje utrošite u poslovanje je dragoceno, i sigurno ne želite da ga rasipate na operativne poslove kao što je dostava original štampane dokumentacije.

Imajući u vidu sve potrebe poslovanja, ostvarili smo saradnju sa kuriskom službom, čije usluge možete koristiti i za potrebe vašeg poslovanja.

Uštedite svoje vreme koje biste utrošili na nošenje dokumentacije u javne institucije, poslovnim saradnicima, i svim drugim pravnim licima koji zahtevaju ovaj vid komunikacije.